Deadliest Catch-kapitein Sig Hansen: 'Ik ben er helemaal klaar mee' (2024)

Jeroen Kraak 25 mei 2022,

Leestijd: 5 minuten

Deadliest Catch-kapitein Sig Hansen: 'Ik ben er helemaal klaar mee' (1)

Deadliest Catch is al jaren een van de populairste series van Discovery. De bekendste kapitein is Sig Hansen. Wij spreken hem over een nieuw seizoen en het leven op zee.

Je hebt Deadliest Catch vast wel eens voorbij zien komen op Discovery. In de serie zien we verschillende kapiteins die met hun bemanning en schepen op (konings)krab vissen. Tenminste, zo ging het altijd, want dit seizoen is alles anders. Vanwege de krabstand is het voor de bemanningen verboden om te vissen op krab en dus moeten de kapiteins op zoek naar andere bronnen van inkomsten.

Deadliest catch in Noorwegen?

Ook voor Sig Hansen was dit jaar alles anders. In plaats van een winter in Alaska is het voor hem een retourtje Noorwegen geworden. Hij is daar gaan vissen om toch wat te kunnen verdienen. Voor hem is het geen rare stap, want zijn ouders komen uit het land. Het brengt dan ook veel herinneringen voor hem naar boven. Tijdens zijn jeugd bracht hij dan ook zijn zomers daar door. Hoewel, echt vakantie was het niet echt voor hem.

“Toen ik jonger was, was ik al bezig met vissen. Niet dat ik het erg vond want ik verdiende er flink wat geld mee. Met dat geld begon ik daar een toeristenattractie en verkocht ik haring.” Hansen verblijft dan ook in het huis van zijn grootmoeder, direct aan de haven. “Zelfde stad, zelfde gemeenschap en de zelfde vissers en dezelfde avonturen.” De kapitein is dus flink aan de slag gegaan op bekende golven.

Deadliest Catch-kapitein Sig Hansen: 'Ik ben er helemaal klaar mee' (2)

Van kleine Sig Hansen tot grote kapitein

Vissen zit dan ook in het bloed van de Deadliest Catch-kapitein. “Het was nooit een vraag wat ik zou gaan doen. Ik had maar een doel in het leven: vissen. Ik heb dan ook echt geen spijt van mijn keuze. Wellicht alleen van dingen die ik wat anders aan had moeten pakken. Je verliest namelijk zoveel tijd op zee.”

Tijd die hij maar al te graag doorbrengt met zijn familie. “Vroeger was je blij als je uit de haven vertrok. Dat was de tijd van avontuur en adrenaline. Je ziet het grote plaatje niet en je wil jezelf bewijzen. Tegenwoordig kijk ik vooral uit naar het moment dat we weer aanmeren in de haven. Eindelijk terug naar mijn familie.”

It’s all in the family

Die verandering van denken komt niet zomaar. Al jaren is de kapitein op zee. Hij heeft van dichtbij de meest hachelijke momenten gezien. Vrienden van hem zijn er niet meer, zij zijn door de golven meegenomen naar de eeuwige zee. “Ik ben het eigenlijk zat en ik doe het denk ik niet lang meer.” Hij fantaseert dan ook al over zijn pensioen. “Ik blijf dan wel vissen, maar met een hengel in plaats van een schip.”

Zijn dochter Mandy is nu de vierde generatie die ervoor kiest om over de golven van de zee te deinen om de vissen en krabben binnen te halen. Ze werkt nu op de Northwestern (de boot van Sig Hansen). en dus kan Hansen wanneer hij maar wil het schip overdragen aan zijn dochter en schoonzoon.

“In het begin vond ik het verschrikkelijk om haar aan boord te hebben. Ze wilde al vissen toen ze een klein meisje was. Ze ging altijd mee tijdens het vissen op zalm. Overigens deden wij dat niet, wij verzamelden de vangst van kleine bootjes om het naar de haven te brengen.”

Deadliest Catch-kapitein Sig Hansen: 'Ik ben er helemaal klaar mee' (3)

Grootste fout van zijn leven

Daar is het zaadje geplant en door een fout waarvoor hij zichzelf nog steeds voor zijn kop kan slaan, staat ze nu ook regelmatig aan het roer van de beroemde boot: The Northwestern.

“Ze wilde op krab vissen, maar ik zei dat ze eerst maar eens moest studeren. Pas als ze het met school kon regelen mocht ze mee. Ik dacht nooit dat ze dat zou lukken, maar de belofte was al gedaan. Door een nieuw system met punten kon ze ook op de boot studeren. Ze doet namelijk de zeevaartschool. Ik heb het te horen gekregen van mijn vrouw. ‘Jij stomme oen’, zei ze. Sindsdien is ze de jongste kapitein ooit die op sneeuwkrab heeft gevist.”

Sig Hansen heft dan ook een levensles voor elke toekomstige ouder: “Wees altijd voorzichtig met wat je zegt. Voor je het weet ben je de sjaak.”

Deadliest Catch-kapitein Sig Hansen: 'Ik ben er helemaal klaar mee' (4)

Deadliest Catch in Alaska

Maar zijn dochter is nu niet de enige aan boord. Natuurlijk is er ook de normale bemanning. Die voelt inmiddels als familie voor de Deadliest Catch-kapitein. Iedereen kan overigens naar Dutch Harbor gaan om te gaan vissen. Je moet er echter wel voor gemaakt zijn volgens de Hansen.

“Als je jarenlang met elkaar werkt ben je gewoon een familie. Een nieuweling kan dat echter allemaal kapotmaken. Gelukkig hebben we een probleem om dat op te lossen. We laten diegene zichzelf doodwerken. Net zolang totdat hij het bijltje erbij neergooit. Ik heb nog nooit iemand hoeven te ontslaan, aangezien ze dan zelf weglopen.”

Mooiste moment

Toch betekent het niet dat alle nieuwelingen slecht zijn. Integendeel, ze kunnen ook echt een goede toevoeging zijn. Een van de mooiste momenten voor Sig Hansen gebeurde niet op zee, maar op de kade.

“Een jongen vroeg me hoe hij op een boot kon werken. Ik had helaas geen plaats voor hem, in ons werk moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Ik adviseerde hem om in een visverwerkingsbedrijf te werken en zijn kansen af te wachten. Dan heb je in ieder geval plaats om te leven en kun je blijven rondvragen op de kade en in de lokale bar. Uiteindelijk kwam ik hem na een lange tijd weer tegen en hij was zo ontzettend blij. Hij werkte op een boot en vertelde dat ik zijn leven had veranderd. Zulke momenten maken mij wel emotioneel.”

Wil je weten hoe het Sig Hansen dit seizoen is vergaan in Noorwegen? Dat kun je vanaf 25 mei zien op Discovery. Ook is de serie te bekijken via streamingdienst Discovery+.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Vorige

Volgende

Onderwerpen

  • Deadliest Catch
  • discovery
  • Sig Hansen

Relevante artikelen

Deadliest Catch-kapitein Sig Hansen: 'Ik ben er helemaal klaar mee' (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5817

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.