De oppervlakte van een veelhoek berekenen: 15 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Over de auteur

Pdf downloaden

In dit artikel:

De oppervlakte van veelhoeken berekenen door gebruik te maken van het apothema

De oppervlakte van een regelmatige veelhoek bepalen met andere formules

De oppervlakte bepalen van een onregelmatige veelhoek

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Bronnen

De oppervlakte van een veelhoek berekenen kan heel eenvoudig zijn als het gaat om een regelmatige driehoek. Maar het wordt een stuk moeilijker als het gaat om een onregelmatige vorm met elf zijdes. Als je wilt weten hoe je de oppervlakte berekent van verschillende veelhoeken, volg dan deze stappen.

Deel 1

Deel 1 van 3:

De oppervlakte van veelhoeken berekenen door gebruik te maken van het apothema

Pdf downloaden

 1. 1

  Schrijf de formule op voor het vinden van de oppervlakte van een regelmatige veelhoek. Om de oppervlakte van een regelmatige veelhoek te vinden hoef je alleen maar de volgende formule te volgen: oppervlakte = 1/2 x omtrek x apothema. Dat betekent het volgende:

  • Omtrek = de som van de lengtes van alle zijdes
  • Apothema = het lijnstuk en ook wel de afstand van het middelpunt van de veelhoek tot het centrum van een zijde
 2. 2

  Bepaal het apothema van de veelhoek. Als je de apothema-methode gebruikt zal het apothema altijd een gegeven zijn. Stel dat je werkt met een zeshoek waarvan het apothema een lengte heeft van 10√3.

 3. 3

  Bepaal de omtrek van de veelhoek. Als de omtrek een gegeven is ben je al bijna klaar. Maar waarschijnlijk is alleen het apothema een gegeven. Als je weet dat het gaat om een regelmatige veelhoek kun je met behulp van het apothema de omtrek bepalen. Zo doe je dat:

  • Zie het apothema als de "x√3"-zijde van een 30-60-90-driehoek. Je kunt het zo zien omdat de zeshoek bestaat uit zes gelijkzijdige driehoeken. Het apothema snijdt één van deze driehoeken door de helft, waardoor een driehoek ontstaat met hoeken van 30, 60 en 90 graden.
  • Je weet dat de zijde tegenover de hoek van 60 graden een lengte heeft van x√3, dat de zijde tegenover de hoek van 30 graden een lengte heeft van x en de zijde tegenover de hoek van 90 graden een lengte heeft van 2x. Als 10√3 staat voor "x√3," dan weet je dat x = 10.
  • Je weet dat x de helft van de lengte is van de onderkant van de driehoek. Verdubbel dit om de volledige lengte te bepalen. De onderkant van de driehoek is dus 20. Er zijn zes van deze zijdes in de zeshoek, dus om de omtrek van de zeshoek te bepalen vermenigvuldigen we 20 met 6 = 120.
 4. 4

  Nu kunnen we het apothema en de omtrek in de formule plaatsen. Nogmaals: oppervlakte = 1/2 x omtrek x apothema, de omtrek is 120 en het apothema is 10√3. Dan ziet de formule er zo uit:

  • Oppervlakte = 1/2 x 120 x 10√3
  • Oppervlakte = 60 x 10√3
  • Oppervlakte = 600√3
 5. 5

  Vereenvoudig je antwoord. Misschien moet je de uitkomst in decimalen opschrijven in plaats van met een wortelteken. Gebruik je rekenmachine om bij benadering te vinden wat de wortel van drie is en vermenigvuldig dat met 600. √3 x 600 = 1,039.2. Dat is de uitkomst in decimalen.

  Advertentie

Deel 2

Deel 2 van 3:

De oppervlakte van een regelmatige veelhoek bepalen met andere formules

Pdf downloaden

 1. 1

  Bereken de oppervlakte van een gelijkmatige driehoek. Als je de oppervlakte van een regelmatige driehoek wilt bepalen kun je deze formule gebruiken: oppervlakte = 1/2 x basis x hoogte.

  • Als je een driehoek hebt met een basis van 10 en een hoogte van 8, dan is de oppervlakte = 1/2 x 8 x 10 = 40.
 2. 2

  Bereken de oppervlakte van een vierkant. Om de oppervlakte van een vierkant te vinden hoef je alleen maar een van de zijdes met zichzelf te vermenigvuldigen, want de basis en de hoogte zijn gelijk bij een vierkant.

  • Als je een vierkant hebt met zijdes met een lengte van 6, dan is de oppervlakte 6 x 6 = 36.
 3. 3

  Bereken de oppervlakte van een rechthoek. Om de oppervlakte van een rechthoek te vinden hoef je alleen maar de basis te vermenigvuldigen met de hoogte.

  • Als de basis van een rechthoek 4 is en de hoogte 3, dan is de oppervlakte 4 x 3 = 12.
 4. 4

  Bereken de oppervlakte van een trapezium. Om de oppervlakte van een trapezium te vinden kun je de volgende formule gebruiken: oppervlakte = [(basis 1 + basis 2) x hoogte]/2.

  • Stel dat je een trapezium hebt waarvan de basissen de lengtes 6 en 8 hebben en waarvan de hoogte 10 is. Dan is de oppervlakte [(6 + 8) x 10]/2, en dat kan worden vereenvoudigd tot (14 x 10)/2 of 140/2, oftewel een oppervlakte van 70.

  Advertentie

Deel 3

Deel 3 van 3:

De oppervlakte bepalen van een onregelmatige veelhoek

Pdf downloaden

 1. 1

  Gebruik de coördinaten van de knooppunten om de oppervlakte te berekenen. Als je de coördinaten kent kun je de oppervlakte van een onregelmatige veelhoek berekenen.

 2. 2

  Creëer een reeks. Maak een lijst met de x- en y-coördinaten van elke vertex van de veelhoek, tegen de klok in. Herhaal de coördinaten van het eerste punt aan de bodem van de lijst.

 3. 3

  Vermenigvuldig de x-coördinaat van elke vertex met de y-coördinaat van de volgende vertex. Tel de resultaten op. De som van deze producten is 82.

 4. 4

  Vermenigvuldig de y-coördinaat van elke vertex met de x-coördinaat van de volgende vertex. Tel de resultaten op. De som van deze producten is -38.

 5. 5

  Trek de som van de producten zoals berekend in stap 4 af van de som van de producten zoals berekend in stap 3. (82) - (-38) = 120.

 6. 6

  Deel deze uitkomst door 2 om de oppervlakte van de veelhoek te bepalen. Oppervlakte = 120/2 = 60.

  Advertentie

Tips

 • Als je de punten met de klok mee in een lijst zet in plaats van tegen de klok in krijg je ook de oppervlakte, maar dan negatief. Zo kun je dit gebruiken als hulpmiddel om de cyclische sequentie te bepalen van een reeks punten die een veelhoek vormen.
 • Deze formule berekent oppervlakte met oriëntatie. Als je het gebruikt bij een vorm waarbij twee van de lijnen kruisen zoals in een 8, dan krijg je de oppervlakte tegen de klok in min de oppervlakte met de klok mee.

Advertentie

Over dit artikel

wikiHow is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 51 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 40.663 keer bekeken.

Categorieën: Wiskunde

In andere talen

Engels

Spaans

Duits

Portugees

Russisch

Indonesisch

Chinees

Arabisch

Thai

Hindi

Frans

Koreaans

Turks

 • Afdrukken

Deze pagina is 40.663 keer bekeken.

De oppervlakte van een veelhoek berekenen: 15 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

FAQs

Wat is de oppervlakte van een 5 hoek? ›

We hebben de vijfhoek onderverdeeld in vijf gelijke driehoeken. Voor het berekenen van de totale oppervlakte, vermenigvuldig je de oppervlakte van een driehoek met vijf.

Wat is de formule van een veelhoek? ›

Wat is nu de algemene formule voor het berekenen van de som van de hoeken in een veelhoek? Van een n-hoek kan je dus n-2 driehoeken maken. Bij een tienhoek heb je bijvoorbeeld acht driehoeken, 8 maal 180 = 1440°. De formule is (n-2) * 180.

Hoe bereken je de oppervlakte van een 8 hoek? ›

Oppervlakte = 2 * (lengte zijde)² * (1 + √2) ,denk ik Houd er rekening mee dat de lengte van de zijden allemaal gelijk moet zijn voor een regelmatige achthoek!

Hoe kan je de oppervlakte berekenen? ›

Wil je de oppervlakte van iets berekenen, vermenigvuldig de lengte met de breedte van het oppervlak. Voorbeeld: je muur is 2,40 m hoog en 6 m breed. De oppervlakte van je muur is dan 2,40 x 6 = 14,40 vierkante meter (oftewel m2).

Wat is de formule van de omtrek van een veelhoek? ›

De omtrek kun je berekenen door de lengte van alle zijden bij elkaar op te tellen.

Hoe bereken je de oppervlakte van een 6 hoek? ›

6 antwoorden

De formule hiervoor is: Oppervlakte = (3√3 s2)/ 2 en dan is 's' de lengte is van een zijde van de regelmatige hexagoon.

Hoe bereken je de oppervlakte van een 4 hoek? ›

Elke vierhoek kun je verdelen in twee driehoeken. De oppervlakte van een vierhoek is daarom gelijk aan de som van de oppervlaktes van de twee driehoeken waarin je hem kunt verdelen.

Is een vijfhoek een veelhoek? ›

De vormen worden veelhoeken genoemd. Veelhoek is de verzamelnaam voor alle driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken, enzovoort die rechte zijden hebben. De vier veelhoeken hierboven zijn regelmatige veelhoeken. Dit zijn veelhoe- ken waarvan alle zijden even groot zijn èn alle hoeken even groot zijn.

Hoe noem je een 5 hoek? ›

Een vijfhoek of pentagoon (Oudgrieks, van πεντάγωνον, spreek uit pentágoonon, πέντε, pente, vijf en γωνία, gōnia, hoek) in het algemeen is een figuur met vijf hoeken en vijf zijden. De hoeken van een regelmatige vijfhoek zijn elk 180° − 360°/5 = 108°.

Welke veelhoeken zijn er? ›

Naar aantal hoeken
NaamGriekse naamHoek van regelmatige veelhoek
vierhoektetragoon90°
vijfhoekpentagoon108°
zeshoekhexagoon120°
zevenhoekheptagoonca. 128,6°
18 more rows

Hoe noem je een figuur met 8 hoeken? ›

In de wiskunde is een achthoek (Gr. octagon) een veelhoek met acht zijden en acht hoeken.

Wat is de formule van de oppervlakte van een vierkant? ›

Een vierkant heeft 4 gelijke zijdes. De lengte van een vierkant en de breedte van een vierkant zijn dus hetzelfde. Als de lengte van de tuin 6 meter is, weet je dat de breedte van de tuin ook 6 meter is. Als je nu de oppervlakte van deze tuin wil berekenen, dan doe je lengte x breedte = 6 x 6 = 36 vierkante meter.

Hoe moet je de oppervlakte van een vierhoek berekenen? ›

b. Je kunt de oppervlakte berekenen door lengte · breedte.

Welke formule gebruik je bij het berekenen van de oppervlakte van een driehoek? ›

Oppervlakte driehoek

De oppervlakte van de driehoek reken je de basis x de hoogte x 0.5. Omdat een driehoek de helft is van een rechthoek moet je dit delen door 0.5. De hoogte is vanzelfsprekend bij een rechthoekige driehoek, maar bij een driehoek die geen rechthoek heeft is dat moeilijk te vinden.

Hoe bereken je de oppervlakte van een vierkant? ›

Een vierkant heeft 4 gelijke zijdes. De lengte van een vierkant en de breedte van een vierkant zijn dus hetzelfde. Als de lengte van de tuin 6 meter is, weet je dat de breedte van de tuin ook 6 meter is. Als je nu de oppervlakte van deze tuin wil berekenen, dan doe je lengte x breedte = 6 x 6 = 36 vierkante meter.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5779

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.